40% polskich użytkowników sieci korzysta z mobilnego internetu

Mobilny internet zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Według raportu opublikowanego przez Internet Standard aktualnie 40% polskich użytkowników sieci korzysta z mobilnego dostępu do internetu.

Jeżeli chodzi natomiast o reklamę w mobilnych wersjach internetowych stron:

  • trzech na pięciu ankietowanych spotkało się z mobilną reklamą
  • 37% uczestników ankiety kliknęło w taką reklamę
  • w reklamy najczęściej klikają osoby z przedziału wiekowego 35-44

Szerszy obraz polskiego rynku mobilnego możemy znaleźć w raporcie IAB z listopada 2010 roku. Polskiego użytkownika mobilnego internetu podzielono na trzy główne grupy:

Młodzi (16-24 lat):

  • Aż 22% uczniów i studentów tej grupy wiekowej korzysta z mobilnego internetu
  • 69% zadeklarowało, że jest zainteresowanych przynajmniej jedną formą mobilnej reklamy
  • 79% ankietowanych korzystając z internetu w telefonie szuka tych samych informacji co w normalnym komputerze

Dojrzali profesjonaliści (35-65 lat):

  • 28% ankietowanych ma nieograniczony dostęp do internetu - są to przede wszystkim firmowe telefony
  • 71% uważa za atrakcyjną przynajmniej jedną formę reklamy

Entuzjaści nowych technologii (25-49 lat):

  • stanowią 11% wszystkich użytkowników mobilnego internetu
  • 78% ankietowanych deklaruje zainteresowanie przynajmniej jedną formą reklamy

Użytkownicy telefonów komórkowych najczęściej używają mobilny internet do składania rezerwacji natomiast najpopularniejszą formą reklamy są dla nich kupony.

W 2010 roku wysoki wzrost zanotował również udział smartfonów w rynku telefonów komórkowych w Polsce. Według badania GFK Polonia udział ten wyniósł 11,5%.

Wzrost użytkowników mobilnego internetu oraz coraz większa liczba smartfonów daje silne fundamenty do sięgania po nowe trendy, takie jak: geolokalizacja, barkody oraz augmented reality, które skutecznie pozwalają zwiększyć ruch w sklepach off-line.

Link do raportu "adStandard 2011"

Szukaj podobnych:

image

Komentarze