Łatwo, łatwiej, skutecznie - rankingCoach o efektywności marketingu w SaaS

Marketing internetowy w eSklepach stał się ważniejszy niż kiedykolwiek, z tego względu, że konkurencja wzrasta, a ceny spadają. Czy istnieje prosty sposób aby zwiększyć zaangażowanie i przychody sklepu? Rozmawiamy z rankingCoach.

Podczas tegorocznych Targów eHandlu w Gdańsku jednym z kuratorów scen będzie firma rankingCoach, która zajmuje się oprogramowaniem marketingu internetowego. rankingCoach analizuje strony internetowe, określa strategię optymalizacji i przypisuje proste zadania dla użytkowników, pomagając im w robieniu SEO. Podczas Targów eHandlu z jej ramienia prelekcję na temat zwiększania przychodów przy użyciu marketingu w SaaS wygłosi Roman Szubryt, a my już dziś zadaliśmy COO rankingCoach Thomasowi Meierkord kilka pytań.

FP20:

You are the sponsor of this year's Targi eHandlu Fair - what will you talk about during your presentation and what do you expect?

Jesteście w tym roku kuratorem sceny podczas Targów eHandlu - o czym będziecie mówić podczas swojej prezentacji i czego się spodziewacie?

Thomas Meierkord, rankingCoach:

As a sponsor of Targi eHandlu, rankingCoach will focus this year on boosting your business through Online Marketing. As the digital industry becomes more and more competitive, every service provider from Agencies to Web designers must adapt to remain relevant to their customers, and offer more value from the services they offer. rankingCoach is here to give you the tools to professionalise your SEO services, offer your customers DIY Online Marketing, and help your business get ahead of the game with the top SaaS solution for small businesses.

Jako kurator sceny podczas Targów eHandlu, rankingCoach koncentruje się w tym roku na rozwijaniu firmy poprzez marketing internetowy. Z tego względu, że przemysł cyfrowy staje się coraz bardziej konkurencyjny, każdy dostawca usług od agencji po projektantów stron internetowych musi dostosować się do potrzeb swoich klientów i oferować więcej usług niż konkurenci. rankingCoach posiada narzędzia do profesjonalizacji swoich usług SEO, oferuje klientom Zrób-to-sam marketing internetowy i pomaga firmom wyprzedzić konkurencję, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu SaaS dla małych firm.

FP20:

It can be intimidating for the visitors at major industry events when they are confronted with so many different SaaS services, at such a varying range of expense. The newcomers to the scene may feel overwhelmed and under-budgeted - how would you explain why it makes sense for them to spend money on your product?

Wiesz co bywa przerażające dla odwiedzających poszczególne stoiska na takich branżowych imprezach jak Targi eHandlu? Przychodzi taki początkujący eSklep, który ma biznes na platformie SaaS, freelancera do SEO i kuzynkę do social i nie bardzo wie czy go stać na usługi takie jak Wasze? A przede wszystkim nie wie czy te usługi są mu potrzebne… jesteście w stanie to ocenić podczas targów?

Thomas Meierkord:

We understands the struggle of small businesses at large events, having been the newcomer on the scene ourselves only a few years ago! Our approach is simple - we speak directly to small businesses, have designed our products and business models with exactly their needs in mind, and are open to any and all questions or concerns. We offer special event discounts, ramp up phases and entirely individually tailored contracts to ensure we meet the needs and requests of every business we work with.

Doskonale rozumiemy jak ciężko jest się wybić małym firmom na dużych imprezach. Kilka lat temu byliśmy w identycznej sytuacji! Nasze podejście jest proste - mówimy bezpośrednio do małych firm, zaprojektowaliśmy nasze produkty i modele biznesowe dokładnie z uwzględnieniem ich potrzeb i jesteśmy otwarci na wszelkie pytania i wątpliwości. Oferujemy specjalne zniżki na wydarzenia i indywidualnie dostosowane umowy, aby spełnić wymogi i zaspokoić potrzeby każdej firmy, z którą współpracujemy.

FP20:

As is well known Poles are positively oriented to online shopping, we still lack some of the features known in societies where shopping is everyday, but as customers we become increasingly "clever" - how do you respond as a service provider for eShops?

Jak powszechnie wiadomo Polacy są pozytywnie nastawieni do zakupów w sieci, brakuje nam może jeszcze kilku cech znanych w społeczeństwach gdzie eZakupy są codziennością, ale jako klienci stajemy się coraz „sprytniejsi” – jak odpowiadacie na to jako dostawca usług dla eSklepów?

Thomas Meierkord:

Online Marketing is more important than ever for eShops, as competition grows and prices drop. rankingCoach is tailored to support some of the major eShop CMS platforms, such as Shopify, Prestashop and Weebly, and offers the options of optimising their shop for either a local or national audience base. It is important for shops to be found online quickly, easily and for the right keywords, to increase website traffic, product engagement and ultimately increase spending on their website.

Marketing internetowy w eSklepach stał się ważniejszy niż kiedykolwiek, z tego względu, że konkurencja wzrasta, a ceny spadają. rankingCoach jest dostosowany do obsługi niektórych głównych platform eSklepowych, takich jak: Shopify, Prestashop, czy Weebly i oferuje możliwość optymalizacji sklepu zarówno na skalę regionalną, jak i krajową. Ważne jest, aby sklepy można było znaleźć w prosty sposób, za pomocą odpowiednich dla nich słów kluczowych, co spowoduje zwiększenie ruchu na stronie, zaangażowanie w produkty i zwiększy przychody sklepu.


Na prezentację Romana Szubryta z rankingCoach zapraszamy podczas Targów eHandlu na Scenę A/rankingCoach na godzinę 11:35 Szczegóły agendy Targów eHandlu znajdziecie >>>tutaj<<<


Thomas Meierkord, COO rankingCoach

image

Komentarze