Logistyka przyjazna środowisku

Czy wiesz, że transport odpowiada za około 14% emisji wszystkich gazów cieplarnianych oraz 25% emisji dwutlenku węgla?

Naszym celem jest aktywne przyczynianie się do obniżenie tych wielkości, co może stanowić poważne wyzwanie dla osób zarządzających transportem. Niemniej rozwiązania, jakie możemy zastosować, to między innymi lepsza organizacja, która pozwala zminimalizować niepotrzebne przewozy, wybór pojazdów wymagających mniejszego zużycia energii oraz elektryfikacja.

Używamy pojazdów elektrycznych, co pozwala na ograniczenie spalania paliw emitujących dwutlenek węgla.

Działania sprzyjające ochronie klimatu podejmujemy także na etapie składowania towarów. Podstawą jest dbanie o energooszczędność budynków oraz stan instalacji. Szczególną uwagę zwracamy na przechowywanie i dostawy żywności, której straty i marnowanie odpowiadają za ok 9% emisji gazów cieplarnianych.

Jesteśmy świadomi, że na branży logistycznej spoczywa duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o ochronę środowiska.

Co prawda powszechnie wiadomo, że konieczna jest globalna transformacja w dłuższym okresie, ale też potrzebne są określone działania tu i teraz właśnie ze względu na skalę globalnych wyzwań środowiskowych, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia. Cała branża logistyczna może przyczynić się do ograniczenia szkodliwego wpływu na wiele sposobów, koncentrując się na przyjaznej środowisku logistyce praktycznie na każdym etapie procesu.

Możliwości ograniczania dewastacyjnego oddziaływania w zakresie środowiska jest bardzo wiele.

Jako odpowiedzialny Operator Logistyczny redukujemy też zużycie energii elektrycznej oraz wody, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, czy systemu gromadzenia deszczówki.

Jednym z filarów funkcjonowania współczesnego biznesu jest zrównoważone zarządzanie i odpowiedzialność społeczna. Pamiętając o systemowym podejściu, równie istotne pozostają codzienne działania na rzecz poprawy wydajności procesów magazynowych, oszczędności prądu i wody, ograniczanie wszelkiego marnotrawstwa.

W trosce o środowisko naturalne stosujemy racjonalną gospodarkę odpadami: wykorzystujemy uszkodzone w transporcie kartony do produkcji ekologicznego wypełniacza paczek, odzyskujemy folię, która potem nadaje się do ponownego wykorzystania, naprawiamy drewniane nośniki paletowe.

Dobra wola pracowników i chęć wspomagania firmy w jej działaniach na rzecz ekologii jest kluczem do sukcesu w prowadzeniu proekologicznego przedsiębiorstwa. Tworzymy dobre praktyki ekologiczne, które przekładają się na inny sposób myślenia i działania w firmie, a także poza nią. Stale poszukujemy możliwości na wdrażanie zmian pro ekologicznych, które zmienią sposób podejścia do problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatycznymi, wpłyną na wizerunek firmy, a przede wszystkim będą krokiem w kierunku minimalizowania oddziaływania firmy na środowisko. na środowisko.

Logistyka powinna i może być jednym z liderów zmian prowadzących do transformacji modelu biznesowego, nie tylko dlatego, że ma realne możliwości pozytywnego funkcjonowania, ale też może dać impuls do działania wszystkim innym branżom z uwagi na wspólną odpowiedzialność za przyszłość otaczającego na świata.

Cześć!

Chcesz opublikować tekst? Odezwij się do nas
Karolina Michalak Relationship Manager
redakcja@ehandel.com.pl
+48 721 945 134
  • Infoguru Sp. z o.o. Sp. k.

    Wydawca

  • POLAND, Poznań, Truskawiecka 13

    Adres prawny

  • VAT ID 7811967834

    NIP