Polacy chcą otrzymywać SMS-y o promocjach - raport "Komunikacja SMS w Polsce 2013"

Wg badania przeprowadzonego przez Platformę SerwerSMS.pl w 2013 roku na grupie 2160 polskich internautów, SMS jest najbardziej uniwersalnym i najchętniej wykorzystywanym sposobem komunikacji. Taki trend potwierdza aż 96,3% badanych. Aż 36,6% badanych wyraziło chęć otrzymywania powiadomień o promocjach w sklepach i punktach usługowych za pomocą SMS-ów.

Blisko co trzeci ankietowany wysyła średnio ponad 7 wiadomości tekstowych dziennie, a 66,6% przepytanych internautów stwierdziło, że wysyła SMS-y każdego dnia. Co więcej 73,4% posiadaczy smartfonów preferuje krótkie wiadomości tekstowe niż mobilne komunikatory.

Technologia SMS, mimo iż istnieje od lat, a przez niektórych uważana jest wręcz za archaiczną, obecnie staje się jednym z najbardziej popularnych i wszechstronnych narzędzi komunikacji. Zgodnie z naszymi danymi prawie każdy z przepytanych respondentów używa SMS-ów w codziennym życiu. Co więcej, w przybliżeniu jedna na trzy ankietowane osoby – 31,4% – deklaruje, że wysyła ponad 50 wiadomości tekstowych tygodniowo. Warto zauważyć, że znacząca większość – 65 % badanych respondentów – wysyła powyżej 10 komunikatów tygodniowo. Świadczy to o bardzo mocnej pozycji rozwiązań SMS w zestawieniu z coraz popularniejszymi komunikatorami mobilnymi – mówi Artur Sadowski, CEO w Platformie SerwerSMS.pl

Najczęściej ankietowani odpowiadali, że wysyłają od jednego do dziesięciu SMS-ów tygodniowo (32,1%). Natomiast 17,2% zadeklarowało, że w ciągu tygodnia wysyła między 11 a 20 wiadomości tekstowych. Prawie taki sam procent respondentów wysyła pomiędzy 21 a 50 SMS-ów tygodniowo (17,1 %). Ważną informacją i wnioskiem wyciągniętym z badania jest fakt, iż trzy czwarte badanych uważa, że mimo rozwoju technologii mobilnych, wzrostu sprzedaży smartphonów i tabletów, to właśnie SMS jest łatwym, szybkim oraz skutecznym narzędziem, z którego chcą korzystać Polacy. W wyniku analizy wykazano, że aż 73,4% posiadaczy smartphonów preferuje SMS-y, niż mobilne komunikatory.

Najnowsze dane wciąż pokazują przewagę komunikacji SMS nad innymi dostępnymi rozwiązaniami. Głównym powodem tego trendu na świecie, jest przede wszystkim prostota, pewność i bezpieczeństwo. To właśnie kluczowe czynniki, które decydują o sukcesie tego narzędzia – dodaje Artur Sadowski.

Pogłębiona analiza w podziale na użytkowników telefonów komórkowych i smartfonów wykazała, że pomiędzy rozkładami częstości liczby wysyłanych SMS-ów w obu grupach nie ma istotnej różnicy. Okazuje się zatem, że rodzaj posiadanego aparatu telefonicznego nie wpływa na liczbę wysyłanych SMS-ów.

Aż 36,6% badanych wyraziło chęć otrzymywania powiadomień o promocjach w sklepach i punktach usługowych za pomocą SMS-ów. Zdecydowana większość respondentów (81,2%) uznała, że SMS-y z ofertą promocyjną mogłyby ich skłonić do odwiedzenia strony internetowej sklepu lub punktu usługowego w celu bliższego zapoznania się z ofertą.

Direct marketing nie jest już novum, jednak wciąż wielu marketerów ma z tą dziedziną styczność po raz pierwszy. Szczególnie jeśli chodzi o mobilną komunikację na masową skalę. Postrzegając SMS-y jako skuteczną i bezpośrednią formę dotarcia, promocji i komunikacji z odbiorcami, powoli dołączają ten kanał komunikacji do swojego planu marketingowego jako stały element. Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że ta decyzja jest trafna, a krótkie wiadomości tekstowe mogą znacznie przyczynić się do budowania przewagi na tym jakże wymagającym rynku – mówi Daniel Zawiliński, CMO w Platformie SerwerSMS.pl.

Najwyższy procent ankietowanych, którzy chcieliby otrzymywać SMS-y o promocjach był wśród mieszkańców miast od 20 tys. do 200 tys. i oscylował wokół 40%, natomiast najniższy odsetek był wśród mieszkańców wsi oraz miast – powyżej 200 tys. mieszkańców. Zdecydowana większość respondentów (80,4%) uznała, że SMS-y z ofertą promocyjną mogłyby skłonić ich do odwiedzenia najbliższego sklepu lub punktu usługowego w celu bliższego zapoznania się z ofertą. Podobny procent ankietowanych (81,2%) uznał, że SMS-y mogłyby ich nakłonić do odwiedzenia stron internetowych promowanych marek.

Ponad połowa badanych z chęcią otrzymałaby wiadomości z branży mody. Również duży odsetek ankietowanych deklarował chęć otrzymania promocyjnego SMS-a z artykułami takimi jak produkty spożywcze 36,8%, sprzęt elektroniczny w tym RTV i AGD 31,5% oraz usługami kosmetycznymi 28,4%. Rozrywka i kultura to kolejne obszary, w jakich Klienci z chęcią zapoznawaliby się z ofertą przesłaną SMS-em.

Trzy czwarte respondentów (75%) byłaby zainteresowana otrzymywaniem SMS-ów dotyczących ich ulubionych marek. Podobnie ankietowani odpowiadali w zeszłorocznym badaniu – 75,4% w 2012. Jednoznacznie widzimy więc, że przywiązanie do konkretnego brandu uzasadnia dużo większą otwartość na otrzymywanie materiałów o charakterze marketingowym i reklamowym – dodaje Daniel Zawiliński.

Ponad połowa badanych (64,4%) za najbardziej interesujący typ promocji, o którym chciałby być poinformowana za pomocą SMS-a, uznała rabat na zakup produktów oraz usług. Na drugim miejscu znalazł się gratis dodawany do zakupów lub usług (47,3%). W dalszej kolejności ankietowani wyrażali zainteresowanie bonem na następne zakupy lub usługi dodane do paragonu (39,7%), drugim produktem lub usługą gratis albo rabatem na zakup drugiego produktu (37,2%) oraz konkursem z losowaniem nagród za zrobienie zakupów (25,1%).

Pokazuje to wyjątkową elastyczność ze strony konsumentów w odbiorze komunikatów promocyjnych, ale przede wszystkim wskazuje na wysoką skuteczność technologii powiadomień tekstowych w dotarciu do konsumenta. A to z kolei jest bardzo ważnym czynnikiem w wyborze rozwiązania w dziedzinie marketingu. Oczywiście w zestawieniu z ceną, poziomem konwersji i potencjalnymi kosztami. Te jednak plasują rozwiązania SMS w czołówce, jako tanie i efektywne narzędzie wspierające sprzedaż – dodaje Daniel Zawiliński.

Co piąty spośród respondentów zadeklarował, że na SMS-y Premium jest w stanie wydać nawet do 15 zł. Ponadto ankietowani najchętniej wybierali akcje charytatywne oraz rozrywkę (dzwonki, tapety, gry), jako cele na które najchętniej przeznaczyliby swoje pieniądze. Najchętniej respondenci poprzez SMS-y Premium angażują się w akcje charytatywne (40,9%), na drugim miejscu plasuje się rozrywka: dzwonki, tapety itd. (38,5%), natomiast na trzecim głosowanie w programach TV, radiowych i udział w konkursach audio-tele czy quizach. Okazało się, że 18,3% respondentów decyduje się na dokonywanie płatności za pomocą SMS-ów, zaś 7,9% na zakup mobilnych wersji gazet i czasopism, 6,5% biletów komunikacji miejskiej, zaś 5,4% serwisów edukacyjnych.

Pełny raport do pobrania na stronie: www.badanie2013.serwersms.pl

Cześć!

Chcesz opublikować tekst? Odezwij się do nas
Karolina Michalak Relationship Manager
redakcja@ehandel.com.pl
+48 721 945 134
  • Infoguru Sp. z o.o. Sp. k.

    Wydawca

  • POLAND, Poznań, Truskawiecka 13

    Adres prawny

  • VAT ID 7811967834

    NIP