img

Nowoczesny e-commerce nie istnieje bez Big Data

Są sposoby na to, by Big Data przynosiło jak największe korzyści w konkretnej firmie. Warto przede wszystkim zastanowić się na tym, jakie dane o rynku, konkurencji, klientach lub transakcjach mogą być pomocne w firmie. W jaki sposób je wykorzystać?